Трябва да видите тази * масивна * мемориална стена за COVID-19, която е поставена срещу Парламента