Защо моят неортодоксален живот е завладяваща, но опасна телевизия и може да постави цел на гърба на някои евреи