Защо съм сигурен, че Мат Ханкок казва на д-р Росена Алин-Хан да „следи нейния тон“ е код за „Страхувам се от теб“