Независимо дали сте по -продуктивни от всякога или предпочитате да преяждате Netflix по цял ден, защо трябва да спрем да съдим хората за техните карантинни дейности