Имаме проблеми с доверието след заключване: По-малко от една четвърт от нас се доверяват на Борис да ни върне безопасно към нормалния живот ... и кой може да ни обвинява?