Казано ни е, че затварянето е от ключово значение за поправянето на разбито сърце и накрая да продължим напред, но винаги ли е възможно да се затвори? И ако да, как?