Всички ние ще получим „модерния боб на Даяна“, когато излезем от карантина