„Искаме вратите да бъдат отворени за нас и място на масата“: Запознайте се с жената, искаща промяна за черния бизнес