„Трябва да продължим. Трябва да представим повече малцинства точно. “Майтрей Рамакришнан относно важността на разнообразието в„ Никога не съм имал “