Помолихме ви да говорите за ВАШИТЕ пари и това казахте ...