Водното мрамориране е доста манипулационната тенденция, която е по-лесна за създаване, отколкото си мислите