Зрителите бяха малко загубени по време на Line of Duty снощи, така че ето разбивка на всички тези объркващи термини (да, включително CHIS)