„Докато не ме видиш с някого, аз съм монахиня“: Мая Джама за това защо тя вече не говори за връзки