Turbo G&T е новата джинова тенденция, за която хората стават гадни