Тази вирусна тенденция „реалност срещу реалност“ в Instagram е * толкова * овластяваща