Ето защо взех обратно измамния си партньор и защо прощаването на афера е много по -сложно, отколкото предполага разказът за „онеправданата жена“