Точно това означава системата на Англия за всички в момента