Този електромобил ще бъде в списъка с желания на всеки през 2020 г.