Тези парна преса за коса причиняват 78% по -малко щети от обикновената ви двойка и в момента са намалени със £ 76