Това са най-добрите музикални фестивали във Великобритания, на които * трябва да присъствате тази година