„Хубавото парче“ е прическата за получаване на RN, защото все още има тази рок -н -ролна атмосфера, но е много по -носима