Нарастването на диетичната култура по време на коронавируса е неизбежно в момента, но ето как да го победите