Истинският мащаб на спонтанен аборт в Обединеното кралство е разкрит и е шокиращ