Новата вълна е прическата „Събудих се така“, която изисква нулеви усилия