Отрицателните етикети за напълно нормално човешко поведение, от които се нуждаем, за да се отървем възможно най -скоро (защото всъщност „емоционалността“ е това, което те прави човек)