Ръководството на хилядолетието за финансово планиране и инвестиции след заключване