Кампанията срещу затлъстяването: Създаването на култура на срам и насилие не е благоприятна за положителни промени