Това „бла“ чувство, което изпитваш в момента - не съвсем тъжно, не съвсем щастливо? Нарича се „изчезване“ и дефиницията е толкова на място