Тери Хатчър е на борда за събиране на отчаяни домакини