Приемането на бета -блокери най -накрая ми позволи да контролирам здравословното си безпокойство