Чорапите и плъзгачите отново са на мода, но трябва ли наистина да ги носите?