По-бавно, по-малко, устойчиво: LFW доказва, че модата * може * да остане без тенденции