Шотландия става първата страна в света, която прави продуктите от периода безплатни