Сабрина Елба за борбата за расова справедливост, живота с Идрис и тяхната неутрална по пол линия линия за грижа за кожата