„Периодите не спират за пандемии“: Амика Джордж разкрива истинското въздействие на периодната бедност при блокиране