„Хората наистина се протегнаха в рамките на групата, но аз се смутих, не исках да призная това“: Мелани Си за преодоляване на депресията и хранителното разстройство