Хората все още дискриминират червената коса: Ето защо естествената червена коса може да бъде едновременно благословия и тежест