Хората казват, че главоболието им тази седмица е било предизвикано от луната, но „мигрена на пълнолуние“ * всъщност * нещо ли е?