Хората полудяват за този укривател, за който казват, че прогонва бръчките за секунди