„Пандемичният мозък“ е много реален - и обяснява защо имате умствена мъгла и не можете да се съсредоточите в момента