„Никой няма да си спомни следването на Instagram от вас. Това няма да бъде на вашия надгробен камък “: Пол Мескал за характеристиките на социалните медии и психичното здраве