Купувачите на Morrisons, изправени пред период на бедност, вече могат да „поискат Санди“, за да получат безплатни санитарни продукти