Митовете за парите набират скорост и вярването им може да бъде сериозно пагубно за нашата финансова игра - затова унищожаваме най -често срещаните от тях веднъж завинаги