Вниманието може да излекува безпокойството от изменението на климата и ето как