Хилядолетните жени могат да се сблъскат с „пенсионна бедност“ поради разликата в заплащането между половете (и трябва да работят 37 години по -дълго, за да наваксат мъжете)