Love Is Blind Lauren и Cameron са истинската сделка - видях го с очите си