'Това е влажността!' Ръце, кой има коса на Моника?