Ако сте оставили избелелите си руси корени за по -дълго от обикновено, трябва да знаете това преди следващата ви среща