Бях сексуално малтретиран като дете и страдах от ПТСР, така че защо говорим за това само в контекста на войната?