Опитах „медитация на аромат“ и това беше най -дзен часът в живота ми